Keystone logo
St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

Представление

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences е независимо католическо висше учебно заведение, което има за цел да изпълнява интегрирани учебни програми за наука и бизнес, управлявани въз основа на Игнатианската педагогическа парадигма.

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences осигурява качествено висше образование, което отговаря на съвременните изисквания; студентите имат възможност да придобият практически и предприемачески умения и международен и социален опит. Много внимание се отделя на грижата за християнските ценности и развитието на чувство за принадлежност към обществото и социална отговорност.

Местоположения

  • Kaunas

    Vilniaus str. 29, LT-44286, Kaunas

    Въпроси