Trakia University

Trakia University

Trakia University

Представление

Trakia University (TrU) е автономна държавна научна и образователна институция с местожителство в Стара Загора.

Създадено е с решение на Народното събрание на 17.07.1995 г. съгласно чл. 53, стр. 5 и чл. 86, стр. 1 от Конституцията на Република България и чл. 2, стр. 1 от Закона за висшето образование (HEA), базиран на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (HIZVM) и Висшия медицински институт (HIM) - Стара Загора с съществуващи за тях факултети и независими катедри.

По-късно, с постановления на Министерския съвет (№ 62 / 26.03.1996 г., № 16 / 27.01.1997 г. и № 374 / 15.10.1997 г.) Институтът за повишаване на квалификацията на учителите (ITQ) и 4 модифицирани в колежи-институти - 3 лекарства, в Стара Загора, Хасково и Сливен, също 1 техническо- от Ямбол.

Местоположения

Местоположения
  • Stara Zagora

    Stara Zagora, Република България

    Въпроси