Keystone logo
University Of Central Asia

University Of Central Asia

University Of Central Asia

Представление

University Of Central Asia ( UCA ) е частен светски университет с нестопанска цел. Мисията на University Of Central Asia е да насърчава социалното и икономическото развитие на Централна Азия, особено нейните планински общности, като предлага международно признат стандарт за висше образование и дава възможност на хората в региона да запазят своето богато културно наследство като активи за бъдещето.

University Of Central Asia стреми да допринесе за лидерство, идеи и иновации в преходните икономики и общности в региона чрез образователни и енергични изследователски програми, които дават познаващи, квалифицирани и креативни висшисти.

University Of Central Asia е международно начинание, изградено върху партньорства, които насърчават обмена на информация и ресурси, създават възможности и насърчават високите постижения във висшето образование в и извън Централна Азия.

Местоположения

  • Bishkek

    Toktogul Street,138, 720001, Bishkek

    Въпроси