University of Florida

University of Florida

University of Florida

Представление

Мисията на Колежа по дизайнерско строителство и планиране е да подобри качеството на изградената и естествената среда чрез предлагане на изключителни образователни и професионални програми и изследователски / стипендийни инициативи, които се отнасят до планирането, проектирането, изграждането и опазването на изградената и природната среда .

Колежът по дизайн, строителство и планиране на University of Florida е единственият колеж в страната, в който се помещават проектиране, строителство и планиране в рамките на един колеж.

Мисията на Колежа по дизайн, строителство и планиране е да подобри качеството на изградената и естествената среда чрез предлагане на изключителни образователни и професионални програми и изследователски / стипендийни инициативи, които се отнасят до планирането, проектирането, изграждането и опазването на изградената и природната среда .

Местоположения

Местоположения
  • Gainesville

    Gainesville, Съединени Американски Щати

    Въпроси