Universidad InterNaciones

Universidad InterNaciones

Universidad InterNaciones

Представление

Universidad InterNaciones е център за висше образование от световна класа заради академичните си постижения, което улеснява интегралното формиране на съществото, което насърчава търсенето на истината, красотата и доброто. Това насърчава развитието на интелигентност, мисъл, креативност и воля за предвиждане на предизвикателствата, представени от днешното общество и неговите бъдещи прогнози.

Universidad InterNaciones е център за висше образование, който предлага:

Образование от световна класа.

Той допринася за обучението на професионалисти, които приемат етични нагласи, основани на социални, културни и екологични принципи и ценности, да предлагат алтернативи за устойчиво развитие на националните и глобалните нужди

Увеличете използването на технологиите.

Той стимулира професионалния растеж на своите членове, в среда, която оптимизира интелектуалното и човешкото развитие.

Той насърчава диалога и толерантността като средство за комуникация и разбиране.

Насърчава обучението на компетентни специалисти в различните области на човешкото познание

Местоположения

Местоположения
  • Guatemala City

    12 Calle, , Guatemala City

    Въпроси