University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

Представление

Нашите ученици оценяват приятната атмосфера и личното взаимодействие. Съдържанието на обучение в курсовете се основава на бъдещи области, свързани с пазара на труда. С почти 1200 студенти, Университетът за приложни науки на Ротенбург е малък, но ориентиран към бъдещето университет с ясен профил на горското стопанство.

В своите курсове за обучение университетът разработва междусекторни решения в областта на горското стопанство, управлението на дървесината, опазването на природата и околната среда, ландшафтното планиране, управлението на водите, устойчивото регионално управление и възобновяемите енергии. Фокусът е върху материалното и енергийно използване на (горска) биомаса, използването на оскъдните водни ресурси и международното сътрудничество за развитие.

Целта на всички курсове е да дадат знания и умения за отговорно и устойчиво използване на природните ресурси. За тази образователна оферта, ориентирана към бъдещето, HFR получи няколко награди от ЮНЕСКО и спечели университетското състезание „Профил и сътрудничество - стратегии за върхови постижения за малки и средни университети“ в Stifterverband der Deutschen Wissenschaft.

Местоположения

Местоположения
  • Rottenburg

    Schadenweilerhof,1, 72108, Rottenburg

    Въпроси