University of Arkansas

University of Arkansas

University of Arkansas

Представление

В рамките на учебния контекст на отлично професионално образование по дизайн ние предлагаме жизненоважна училищна дизайнерска култура и образователна среда, основани на критичното мислене на дизайна, мултидисциплинарното сътрудничество и гражданската ангажираност.

Ние сме професионално училище по дизайн, предоставящо върхови постижения в обучението, изследванията и обслужването в рамките на жизнена интелектуална общност, която генерира енергия и страст към страхотен дизайн, като същевременно възпитава таланта, интелектуалната ловкост, оптимизма и находчивостта, от които нашите ученици трябва да се превърнат в лидери в своите съответните дизайнерски дисциплини и в техните общности.

Местоположения

  • Fayetteville

    Fayetteville, Съединени Американски Щати

    Програми

    Въпроси