University of Latvia

University of Latvia

University of Latvia

Представление

относно

University of Latvia е основан през 1919 г. и в момента, със своите повече от 14 000 студенти, 13 факултета и над 20 изследователски института и независими учебни центрове, е един от най-големите всеобхватни и водещи изследователски университети в Балтика. Университетът предлага повече от 130 държавно акредитирани академични и професионални учебни програми.

В University of Latvia изследванията се провеждат в над 50 научни области, които представляват четири основни области на изследване: хуманитарни науки, природни науки и социални науки. University of Latvia обръща голямо внимание на развитието на международното сътрудничество.

University of Latvia отделя голямо внимание на развитието на международното сътрудничество за популяризиране на своята идентичност в международен план и за укрепване на репутацията на университета в световен мащаб. Към днешна дата University of Latvia е подписал 136 двустранни споразумения по целия свят и повече от 700 споразумения с 368 институции в 32 европейски държави в рамките на програма ЕРАЗЪМ+. Както входящите, така и заминаващите студенти по обмен използват едно от наличните споразумения за студентска мобилност: ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS (Aurora, AESOP, LEADER), CAMPUS EUROPAE, ISEP, двустранни споразумения и споразумения между държави.

Повече информация на www.university.lv/cooperation ERASMUS MUNDUS е програма за сътрудничество и мобилност в областта на висшето образование, която има за цел да насърчи диалога и разбирателството между хората и културите чрез сътрудничество с трети страни. Партньорствата между институциите за висше образование в Европа и трети държави включват стипендии и стипендии за мобилност на всички академични нива (бакалавърски, магистърски, докторски, постдокторски и персонал). В момента University of Latvia е партньор в 9 проекта ERASMUS MUNDUS.

QS World University Ranking

Тази година University of Latvia (UL) се издигна с 50 места в една от най-престижните класации на висши учебни заведения в света – QS World University Rankings, и сега заема 651-во – 700-то място, според данните, публикувани на 6 септември. През 2015 г. UL беше класиран на 701-800-то място. UL е първото и засега единственото висше учебно заведение в Латвия, което е включено в класацията на това ниво, а значително подобрената позиция ясно показва, че UL твърдо стои сред 5% от най-добрите университети в света.

Управление на качеството в University of Latvia

Поради факта, че всеки има различно разбиране за предмета на качеството, с течение на времето са възникнали различни дефиниции на този термин. Тези определения обхващат различни области – от качеството на продуктите до управлението на организацията. В рамките на многостранния проект на ФАР на ЕС във висшето образование „Осигуряване на качество във висшето образование“ беше публикуван Наръчник за осигуряване на качество във висшето образование. Авторите на наръчника предлагат няколко концепции за качество, които са най-подходящи за висшето образование, а именно:

1) Качеството като съвършенство – целта на концепцията е да се стремим да бъдем най-добрите.

2) Качеството като „пригодност за целта” – качество на нещо за определена цел.

3) Качеството като трансформация – докато целите и възгледите на студентите се променят, университетът е в състояние да варира с тях и да постига техните нужди, т.е. да се адаптира.

4) Качеството като праг – университетът поставя определени норми и критерии. Всяка единица, която достига или надминава тези норми и критерии, се счита за качествена.

5) Качеството като минимален стандарт – широка дефиниция на желаните знания, умения и нагласи на завършилите.

6) Качеството като подобрение – университетът трябва непрекъснато да се подобрява.

За да гарантира качество на всяко ниво на организацията, университетът трябва да създаде подходяща система за управление на качеството.

Приоритетът на осигуряването на качество във висшето образование е заявен както от европейското законодателство и практики ( Бергенско комюнике - Стандарти и насоки за осигуряване на качество в Европейското пространство за висше образование), така и от латвийското държавно законодателство. Тези документи подчертават необходимостта от внедряване на вътрешна система за осигуряване на качеството в университетите.

Отделът за управление на качеството и одит отговарят за разработването и внедряването на система за осигуряване на качеството в UL.

Местоположения

Местоположения
 • Riga

  Raiņa bulvāris 19, , Riga

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • linkedin

Въпроси