University Of Warsaw, Faculty of Psychology

University Of Warsaw, Faculty of Psychology

University Of Warsaw, Faculty of Psychology

Представление

The Факултет по психология, от които WISP е част, е най-известният Факултета по психология в Полша. The Факултет"S изследователски проекти обхващат широк кръг от теми, в областта на психологията, и резултати редовно се публикуват в реномирани научни списания.

Нашите учени, са известни с акцента, които пускат на развитието на индивидуалните способности на всеки студент.

Освен психологията програма на английски езикФакултетът предлага на пълен работен ден и на непълно работно време програми психология в полската, Както и следдипломно обучение.

Местоположения

Местоположения
  • Warsaw

    Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7

    Въпроси