Vanguard University

Vanguard University

Vanguard University

Представление

Вярваме, че ученето се случва най-добре в контекста на връзката. Нашият факултет прекарва безброй часове - както в класната стая, така и извън нея, за да служи като професор-ментор, а не само като учител.

Чрез близки, коучинг взаимоотношения ще излезете отвъд класната стая, получавайки не само необходимите знания, но и мъдростта да приложите наученото по практически начини.

Местоположения

Местоположения
  • Costa Mesa

    Fair Drive,55, 92626, Costa Mesa

    Въпроси