Whitman College

Whitman College

Whitman College

Представление

Образованието от Whitman College е специално. Като малък жилищен колеж за либерални изкуства в Walla Walla, Вашингтон, Уитман се корени в традиционните ценности на либералните изкуства като критичната мисъл и академичната строгост. Но в нашата основа е и вярата в стойността на общността и силата на взаимоотношенията. Нашите възпитаници са учени, но също така изследователи, защитници и учени. Те изкачват планини, пътуват до далечни ъгли и дават глас на другите. Те се грижат за общността и имат за цел да станат граждани на света.

English Language Requirements

Удостоверете владеенето на английски език с Duolingo English Test! DET е удобен, бърз и достъпен онлайн тест по английски език, приет от над 4000 университета (като този) по целия свят.

Местоположения

  • Walla Walla

    Boyer Avenue,345, 99362, Walla Walla

    Въпроси