Wilberforce University

Wilberforce University

Wilberforce University

Представление

Wilberforce University е най-старият частен, исторически черен университет в страната, притежаван и управляван от афроамериканци. Корените му са от основаването му през 1856 г., период от американската история, помрачен от физическото робство на хора от африкански произход.

Това беше и период, когато образованието на афроамериканците беше не само социално забранено, но и незаконно. Нямаше нищо в преобладаващия социален и културен дух на епохата, което предполагаше, че афроамериканците могат или трябва да бъдат преподавани или могат да учат. И все пак една мощна идея пое живота и се роди Wilberforce University .

Основаването на Wilberforce University представлява смел, дързък и визионерски пример за това какво може да се случи, когато мъжете и жените с добра воля надхвърлят расата и преобладаващите социални и културни конструкции и норми за преследване на благородна цел.

Местоположения

Местоположения
  • Wilberforce

    North Bickett Road,1055, 45384, Wilberforce

    Въпроси