Yildiz Technical University

Yildiz Technical University

Yildiz Technical University

Представление

Мисия: Нашата мисия е да създадем университет, който е пионер в образованието, научните изследвания, технологичното развитие и художествената работа, насочена към прогреса на обществото и повишаването на качеството на живот в рамките на разбирането за национална и международна солидарност; и възпитава креативни, предприемчиви, разпитващи и етични студенти, оборудвани с универсални ценности, които непрекъснато се обновяват, целят обучение през целия живот и са способни на анализ и синтез.

Визия: Нашата визия е да се превърнем в един от най-предпочитаните световни университети с нашата образователна, изследователска и културна среда.

Местоположения

  • Istanbul

    Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul, Turkey, , Istanbul

    Въпроси