Стипендии

Стипендиите са финансови награди, предлагани от университети или други образователни организации за финансова подкрепа на студентите по време на обучението им. Стипендиите се отпускат при финансови нужди, академични способности, обществено благо, спортни или артистични способности или комбинация от горните.

Scholarship of up to 80% from IU International University of Applied Sciences

Looking for an affordable, accredited degree? With over 20 years of experience and 85,000+ worldwide students, IU offers scholarships ranging from 40% to 80%. Whether flexible online studies or on campus in Germany, IU has more than 50+ English-taught Bachelor's, Master's, and MBA accredited programs, to help students accomplish their dreams and get started on the road toward their ideal careers.

Стипендии от Keystone за студенти

Keystone Academic Solutions предлага стипендии за бакалавърски програми на студенти по целия свят. Тези стипендии се предлагат на студенти, които имат добри академични постижения и силна мотивация да трансформират света чрез обучението си. Запишете се тук, за да получавате актуализации кога ще бъдат обявени следващите стипендии!

Стипендии от Keystone за завършили

Keystone Academic Solutions предлага следдипломни стипендии на студенти по целия свят. Тези стипендии се предлагат на студенти, които имат добри академични постижения и силна мотивация да трансформират света чрез обучението си. Запишете се тук, за да получавате актуализации кога ще бъдат обявени следващите стипендии!