Стипендии

Стипендиите са финансови награди, предлагани от университети или други образователни организации за финансова подкрепа на студентите по време на обучението им. Стипендиите се отпускат при финансови нужди, академични способности, обществено благо, спортни или артистични способности или комбинация от горните.

Стипендии от Keystone за студенти

Keystone Academic Solutions предлага четири стипендии за бакалавърски програми с размер 2000 щатски долара всяка. Стипендиите ще бъдат предложени на студенти, които имат добри академични постижения и силна мотивация да трансформират света чрез обучението си. Създайте профил в уебсайта ни, открийте програми за обучение от цял свят и изпратете запитване за включване. Кандидатствайте за стипендия от Keystone преди 31 май 2021 г. Изпратете писмо за приемане от някой от университетите, изброени на уебсайта ни, и получете една от четирите стипендии, с която да подпомогнете финансирането на обучението си!

Стипендии от Keystone за завършили

Keystone Academic Solutions предлага две стипендии за магистърски програми на стойност съответно 4000 и 10 000 щатски долара. Стипендиите ще бъдат предложени на студенти, които имат добри академични постижения и силна мотивация да трансформират света чрез обучението си. Създайте профил в уебсайта ни, открийте програми за обучение от цял свят и изпратете запитване за включване. Кандидатствайте за стипендия от Keystone преди 31 май 2021 г. Изпратете писмо за приемане от някой от университетите, изброени на уебсайта ни, и получете една от четирите стипендии, с която да подпомогнете финансирането на обучението си!